Chào mừng bạn đến với website ĐHXD & Kiến trúc Hồng Hà

Giới thiệu

Quảng cáo

Thành viên

Quên mật khẩu?

Tin tức

a. Quản lý dự án

Ngày 09/07/2013

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo quản lý dự án

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

–––––––––––––

Số:        /TB- CRCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2013

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

V/v: Mở khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  

 

Kính gửi:

-          Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội và Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố;

-         Lãnh đạo các Công ty có liên quan đến các hoạt động xây dựng;

-         Lãnh đạo các trường Đại học, cao đẳng đào tạo các lĩnh vực liên quan tới hoạt động xây dựng.

 

1. Thông tin đối với học viên:

1.1. Đối tượng:

- Các cá nhân có bằng trung cấp chuyên nghiệp trở lên thuộc các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động xây dựng.

1.2. Hồ sơ học viên:

     - Ảnh 4x6: 02 ảnh; Chứng minh nhân dân: 01 bản sao; Bằng tốt nghiệp: 01 bản sao hoặc chứng nhận của nhà trường đang học năm cuối cao đẳng, đại học.

2. Chương trình đào tạo:

- Chuyên đề 1. Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (12 tiết) – PGS.TS. Trần Chủng

- Chuyên đề 2. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (4 tiết) – PGS.TS.Trần Quốc Dũng

- Chuyên đề 3. Hợp đồng trong trong hoạt động xây dựng (4 tiết) - PGS.TS.Trần Quốc Dũng

- Chuyên đề 4. Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình (4 tiết) – GS.TS.Nguyễn Huy Thanh

- Chuyên đề 5. Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình (8 tiết) - PGS.TS. Trần Chủng

- Chuyên đề 6. Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình (8 tiết) – PGS.Lê Kiều

- Chuyên đề 7. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình (4 tiết) – GS.TS.Nguyễn Huy Thanh   

- Chuyên đề 8. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình (4 tiết) – PGS.Lê Kiều        

           

Tổng thời lượng khóa học: 48 tiết

- Kiểm tra và chấm thi trắc nghiệm: 60 phút – GS.TSKH.Nguyễn Đăng Bích

3. Thời gian: Khóa đào tạo thời gian 13 buổi (trong đó 12 buổi lên lớp và 01 buổi kiểm tra trắc nghiệm và tổng kết) được bố trí trong tháng 7/2013 và tháng 8/2013.

4. Địa điểm đào tạo: Tại hội trường ở Hà Nội.

5. Kinh phí đào tạo: 1.200.000 đ/học viên/khóa đào tạo (đã bao gồm kinh phí in ấn bài giảng phát cho học viên). Kinh phí không bao gồm tiền ăn, ở, đi lại của học viên.

6. Các nội dung khác:

Khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ xây dựng tổ chức, giáo viên gồm các GS, PGS, TS có chuyên môn cao và có nhiều kinh nghiệm thực tế giảng dạy.

Kết thúc khóa học, học viên được cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng.

            Mọi thông tin đăng ký tham dự khóa học liên hệ theo địa chỉ:

            Số 21 đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

            Điện thoại:  04.3793 1998  (Bà Trần Thị Hà),  Fax:  04.3792 0646

                               0912.316.097  (Ông Đào Trọng Khải).

         Email:              ttkhcnaulac@gmail.com

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thế Đệ

 

Quản lý vận hành nhà chung cư

Ngày 09/07/2013

Thông báo tuyển sinh

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

–––––––––––––

 

Số:       /TB- CRCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

 

Hà Nội, ngày . .. tháng      năm 2013

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

V/v: Mở khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn,

nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

 

Kính gửi:

Lãnh đạo Sở xây dựng Hà Nội;

Lãnh đạo Ban quản lý, tổ chức và cá nhân quản     vận hành nhà chung cư;

 

 

1. Thông tin đối với học viên:

- Các thành viên Ban giám đốc doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư.

            - Tổ trưởng các tổ kỹ thuật, bảo vệ, an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường.

- Trưởng ca vận hành nhà chung cư.

            - Các đối tượng là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu tham gia khóa đào tạo.

2. Thời gian: Khóa đào tạo trong thời gian 09 ngày vào tháng 7 và tháng 8  năm 2013.

3. Địa điểm đào tạo: Hà Nội.

4. Kinh phí đào tạo: 2.000.000 đ/người/khóa (đã bao gồm kinh phí in ấn bài giảng phát cho học viên). Kinh phí không bao gồm tiền ăn, ở, đi lại của học viên.

5. Chương trình đào tạo:

5.1. Kiến thức cơ sở: Tổng thời lượng 16 tiết, gồm 02 bài giảng với những nội dung sau:

- Kiến thức cơ bản về pháp luật đất đai, xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản và pháp luật liên quan (08 tiết) – PGS. Lê Kiều;

- Kiến thức pháp luật về quản lý chất lượng, quản lý vận hành nhà chung cư (08 tiết) - PGS. Lê Kiều.

5.2. Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

- Tổng thời lượng 44 tiết, gồm 05 chuyên đề với những nội dung sau:

a) Chuyên đề 1. Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì nhà và hệ thống cấp điện, cấp và thoát nước trong và ngoài nhà chung cư (08 tiết) – ThS.Nguyễn Anh Mỹ;

b) Chuyên đề 2. Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống thông gió - cấp nhiệt trong nhà chung cư (08 tiết) – PGS.TS. Bùi Sĩ Lý;

c) Chuyên đề 3: Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì thang máy trong nhà chung cư (08 tiết) – ThS.Nguyễn Anh Mỹ;

d) Chuyên đề 4: Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC); về an toàn PCCC; về bảo vệ, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó với thiên tai trong nhà chung cư (16 tiết) – TS.Trịnh Thế Dũng;

đ) Chuyên đề 5: Quản lý vệ sinh, môi trường, cảnh quan của nhà chung cư (04 tiết)- TS.Nguyễn Đức Toàn.

5.3. Thực hành, kiểm tra cuối khóa và thời gian cấp giấy chứng nhận

Thực hành và khảo sát thực tế, kiểm tra lý thuyết cuối khóa có tổng thời lượng là 14 tiết, gồm những nội dung sau:

 

- Thực hành và khảo sát thực tế (12 tiết)

a) Thực hành công tác bảo vệ, an toàn PCCC, cứu nạn, cứu hộ và việc ứng phó với thiên tai trong nhà chung cư;

b) Khảo sát thực tế về công tác quản lý vận hành tại một số dự án nhà chung cư;viết báo cáo thu hoạch.

- Kiểm tra và chấm thi cuối khóa – GS.TSKH.Nguyễn Đăng Bích

a) Thời gian kiểm tra: 60 phút;

b) Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm.

6. Các nội dung khác:

Kết thúc khóa học, học viên được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Giấy chứng nhận mà học viên được cấp sẽ là chứng chỉ đủ điều kiện tham gia công tác quản lý vận hành nhà chung cư theo khoản 2 Điều 21 của Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25/11/2011 của Bộ xây dựng.

            Mọi thông tin đăng ký tham dự khóa học liên hệ:

            Số 21 đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

            Điện thoại:  04.37931998 (Bà Trần Thị Hà),  Fax:  04.3792 0646

                                    0912.316.097  (Ông Đào Trọng Khải).

         Email:              ttkhcnaulac@gmail.com

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thế Đệ

 

Giải pháp dùng dầm Bailey để văng chống hố móng xây dựng tầng hầm nhà cao tầng

Ngày 11/08/2012

GIẢI PHÁP DÙNG DẦM BAILEY ĐỂ VĂNG CHỐNG HỐ MÓNG XÂY DỰNG TẦNG HẦM NHÀ CAO TẦNG

 

GS.TSKH  Nguyễn Đăng Bích , TS.Nguyễn Thế Đệ, ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Trường Đại học Xây dựng và Kiến trúc Hồng Hà

 

1. Giới thiệu:

          Do nhu cầu chịu lực để xe, làm tầng kỹ thuật, làm siêu thị…nên khi xây dựng nhà cao tầng thường có tầng hầm, tuỳ quy mô công trình mà nhà cao tầng thường có hai hoặc ba tầng hầm, thậm chí có năm tầng hầm. Việc xây dựng tầng hầm nhà cao tầng thường dùng các giải pháp: Dùng cừ Larsen, dùng giải pháp bán Topdown, dùng giải pháp neo đất.

          Dùng cừ Larsen dài 12m làm được một hoặc hai tầng hầm, không an toàn khi đào hố móng sâu lớn hơn 8m và không an toàn cho các công trình liền kề khi rút cừ

          Dùng giải pháp bán Topdown: Dầm sàn thi công từ trên xuống, cột, vách, móng thi công từ dưới lên, khi làm cọc khoan nhồi phải thả thép hình vào đầu cọc để làm cột chống tạm, sàn phải khoét lỗ để tạo không gian vận chuyển đất hố móng từ dưới lên và vật liệu thép, bê tông từ trên xuống, kết cấu chịu lực của tầng hầm không thi công được liên tục, toàn khối từ dưới lên mà phải chia tách, phân đoạn khó bảo đảm kích thước hình học cũng như chất lượng cấu kiện, chi phí đào đất tốn kém, không an toàn khi sàn khoét lỗ quá lớn.

          Dùng giải pháp neo đất: Cần có không gian ngầm đủ rộng xung quanh tường vây với khoảng cách đối với tường vây từ 18-20m. Nếu có nhà và công trình liền kề nằm trong khoảng cách 18-20m đối với tường vây, thì giải pháp này gặp khó khăn trong việc thực hiên.

          Tóm lại những giải pháp thường dùng để xây dựng tầng hầm đều có những hạn chế nhất định, chi phí tốn kém, đã có công trình bị sự cố khi áp dụng các giải pháp này.

2. Giải pháp dùng dầm Bailey để văng chống hố móng:

- Bản chất kỹ thuật của giải pháp:

          Dầm Bailey thường được dùng làm cầu và sàn đạo trong xây dựng các công trình giao thông, trong đó chức năng của dầm Bailey chủ yếu là chịu uốn, chưa bao giờ được dùng để văng chống hố móng trong đó dầm Bailey sử dụng chủ yếu là chịu nén. Trong giải pháp này lần đầu tiên dầm Bailey được dùng để văng chống hố móng vượt khẩu độ 27m, ở khẩu độ này không có loại dầm đơn nào bằng bê tông hoặc bằng thép hình đủ khả năng chịu trọng lượng bản thân, chịu nén mà vẫn ổn định, chỉ có dầm Bailey là loại dầm thép tổ hợp tiết diện lớn (tiết diện chữ nhật 1,5m x 0,55m), trọng lượng nhẹ, chịu nén tốt, không mất ổn định khi vượt khẩu độ đến 27m. Vì vậy dầm Bailey được dùng để văng chống hố đào trong xây dựng nhà cao tầng thay thế các giải pháp hiện có.

- Những lợi ích có thể đạt được

          Tiết kiệm thời gian và chi phí đào đất hố móng so với biện pháp Topdown, vì sau mỗi tầng văng chống có thể đào sâu hơn 4m, tạo ra không gian đủ cao để máy xúc cỡ nhỏ có thể kết hợp với máy xúc cỡ lớn có thể  thực hiện được, dẫn đến việc đào đất hố móng là hoàn toàn cơ giới.   

 


 

          Thi công kết cấu tầng hầm nguyên vẹn, toàn khối, liên tục từ dưới lên trên, dễ kiểm soát chất lượng thi công các cấu kiện, không phải để chờ và thi công chia tách các cấu kiện thẳng đứng ở những vị trí qua sàn như giải pháp Topdown.

                                  Lắp dựng, tháo dỡ dễ dàng, vì liên kết giữa các cấu kiện của dầm Bailey là liên kết chốt, mỗi đốt dầm Bailey nặng không quá 0,3 tấn, có thể liên kết trước với nhau thành dầm có độ dài thích hợp, sau đó cẩu vào vị trí lắp đặt.

Chi phí xây dựng tầng hầm dùng dầm Bailey tiết kiệm đáng kể so với dùng giải pháp Topdown.

3. Quy trình thi công:

- Các bước tiến hành: giả sử đã thi công xong cọc khoan nhồi, tường vây và thi công ba tầng hầm.

Bước 1: Đào đất hố móng sâu 4m, lắp lớp dầm văng chống thứ nhất cách cao độ mặt sàn tầng hầm một là 30cm.


                  

 

 

Bước 2: Đào đất hố móng sâu 7m, lắp lớp dầm văng chống thứ hai cách   cao độ mặt sàn tầng hầm hai là 30cm. 

Bước 3: Đào đất hố móng sâu 11m, lắp lớp dầm văng chống thứ hai cách cao độ mặt sàn tầng hầm hai là 30cm. 

          Bước 4: Đào đất hố móng sâu 14m, thi công móng và sàn tầng hầm ba.Bước 5: Tháo lớp văng chống thứ 3, thi công cột, vách và sàn tầng hầm hai          Bước 6: Tháo lớp văng chống thứ hai, thi công cột, vách và sàn tầng hầm một.


          Bước 7: Tháo lớp văng chống thứ nhất, thi công cột, vách và sàn tầng trệt.- Những vấn đề cần lưu ý:

+ Phải tính toán được áp lực đất tác dụng lên tường vây theo các bước đào đất hố móng, trên cơ sở đó tính ra số dầm trong một lớp văng chống sao cho mỗi dầm chịu lực nén không quá 120 tấn

+ Dầm Bailey không chống trực tiếp vào tường vây mà phải chống vào dầm bo phụ lắp phía bên trong tường vây để quy lực tập trung thành lực phân bố để cân bằng với áp lực đất từ phía ngoài.


+ Phải dùng thanh tăng cứng tại trụ, khung định vị ngang và đứng để đảm bảo ổn định của dầm Bailey khi chịu nén.

 


4. Mô tả các cấu kiện:

* Khung pano


 


 

 

 

 

 

 

* Khung định vị ngang và đứng:

  


 

* Thanh tăng cứng tại trụ


 

 

 

 

 

* Chốt khung pano, chốt thanh tăng cứng tại trụ

 


 

                                     

Hình ảnh thực tế minh họa:

 


 

Hình 1: Thi công dầm Bailey lớp 1 kết hợp đào đất


 

Hình 2: Thi công các thanh giằng chéo

 

 


 

                                      Hình 3: Thi công đập đầu cọc                   

 

 

 

 


 

Hình 4: Thi công đài móng

 


 

Hình 5: Thi công tầng hầm 3


 

Hình 6: Thi công tầng hầm 2

 

5. Thảo luận:

          - Giải pháp dùng dầm Bailey để văng chống hố móng đã được đăng ký bảo hộ sang chế độc quyền. Bản chất kỹ thuật của sáng chế là lần đầu tiên dầm Bailey được dùng để văng chống hố móng vượt khẩu độ lớn, sử dụng khả năng chịu nén là chủ yếu thay cho khả năng chịu uốn như sử dụng thông thường.

          - Dùng giải pháp dầm Bailey cho phép đào hở hố móng, thi công các tường, cột nguyên vẹn, toàn khối, liên tục từ dưới lên trên, dễ kiểm soát chất lượng thi công các cấu kiện và chất lượng thi công chống thấm tầng hầm.

          - Giải pháp dùng dầm Bailey là giải pháp an toàn kỹ thuật, khi phát hiện dầm Bailey có khả năng quá tải hoặc khả năng mất ổn định, có thể bổ xung thanh tăng cứng tại trụ hoặc các thanh giằng chéo.

          - Dùng dầm Bailey có thể văng chống hố móng của các công trình cao tầng xây chen, không cần có không gian ngầm đủ rộng xung quanh tường vây như giải pháp neo đất

          - Chi phí tổng thể xây dựng tầng hầm dùng dầm Bailey rẻ hơn dùng các phương pháp khác.

Ảnh chụp ở Đền Thượng

Ngày 23/03/2012


Gặp mặt, làm việc và tham quan Đền Hùng

Ngày 23/03/2012

GẶP MẶT, LÀM VIỆC VÀ THAM QUAN ĐỀN HÙNG

    Ngày 17 tháng 03 năm 2012 Trường Đại Học Xây Dựng và Kiến Trúc Hồng Hà đã tổ chức buổi gặp mặt
các thầy cô giáo và làm việc với Trường Trung cấp Nghề Sông Hồng tại Việt Trì - Phú Thọ. Hai bên đã trao đổi về cơ hội hợp tác đào tạo giữa hai trường, trao đổi về việc tận dụng những thế mạnh của nhau, tận dụng cơ sở vật chất sẵn có của Trường Trung cấp Nghề Sông Hồng, tận dụng tiềm năng chất xám và đội ngũ Giáo Sư, Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ của Trường Đại Học Xây Dựng và Kiến Trúc Hồng Hà. Nhân dịp giỗ tổ ngày 10 tháng 03 âm lịch. Các Giáo Sư: Nguyễn Trâm, Trần Ngọc Chấn, Nguyễn Huy Thanh, Đào Huy Bích, Nguyễn Đăng Bích cũng một số thầy cô giáo trong trường đã đến thắp hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại Đền Hạ, Đền trung và Đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.Video clips

Sự kiện
Khoa hoc seo

Giới thiệu chung

Ngày 01/09/2011

- Tên tiếng Việt: Đại học Xây dựng và Kiến trúc Hồng Hà
- Tên tiếng Anh: HongHa University of Civil Engineering and Architecture
- Tên viết tắt: HUCA
1. Địa điểm đặt trụ sở trường: Trụ sở Trường đặt tại khu giáo dục tập trung, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
Trong giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng chính thức, hoạt động và văn phòng của Trường đặt tại tòa nhà 17 tầng nằm trong khối tổ hợp nhà ở 30 tầng và văn phòng 17 tầng do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển  đô thị Thăng Long là đơn vị phối hợp đào tạo với Trường quản lý, địa chỉ: 21 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
2.  Mục tiêu:
- Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, có đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
- Đào tạo sinh viên đại học nắm vững kiến thức chuyên môn và có kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.
- Đào tạo học viên cao học nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.
- Đào tạo nghiên cứu sinh tiến sỹ có trình độ cao về lý thuyết và thực hành, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết những vấn đề mới về khoa học, công nghệ, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn.
3. Phương châm:
Phương châm đào tạo là thiết thực, chuyên sâu vừa chú trọng kiến thức, tư duy khoa học vừa chú trọng tay nghề thực hành, giữ gìn uy tín, chất lượng đào tạo.
4. Sứ mệnh
Tri thức – Thực tiễn – Nhân văn – Thành đạt
Đến Đại học Xây dựng và Kiến trúc Hồng Hà để trau dồi tri thức, năng lực sáng tạo, tư duy khoa học, để nâng cao trình độ thực hành, tay nghề, khả năng đáp ứng thực tiễn, để trở thành người có sức khỏe, đạo đức, lối sống văn hóa, để là người khẳng định mình, có ích cho đất nước, có ý chí phấn đấu thành đạt.
Nhiệm vụ:
- Đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và nắng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có năng lực sáng tạo, khả năng thích ứng với việc làm trong xã hội, có khả năng tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác; có khả năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp.
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của pháp luật.
- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của Trường đủ về số lượng, đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ cơ cấu ngành nghề theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tuyển sinh và quản lý người học theo quy định.
- Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong những người học và trong đội ngũ cán bộ giảng viên của trường.
- Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài sản theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân và gia đình của người học trong hoạt động giáo dục.
- Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo.
- Giữ gìn và phát triển những di sản văn hoá dân tộc.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
5. Quyền hạn:
Trường được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường, tổ chức các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức và nhân sự. Cụ thể là:
- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các trường đại học của Nhà nước.
- Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các ngành nghề nhà trường được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tổ chức tuyển sinh; tổ chức quá trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục; hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hoá, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của luật pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất và việc làm phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội.
- Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao; sử dụng có hiệu quả kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ; đăng ký, tham gia tuyển chọn ký kết và thực hiện hợp đồng khoa học và công nghệ, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài về khoa học và công nghệ; góp phần xây dựng, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước.
- Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng và công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; bảo vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội. Quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của trường.
- Nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật để bổ sung nguồn tài chính cho nhà trường; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh; sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ sở vật chất của trường; tài trợ cho các hoạt động thực hiện chính sách ưu đãi đối với con em gia đình thuộc diện chính sách, các hoạt động xã hội nhân đạo và từ thiện.
- Được Nhà nước giao quyền sử dụng đất; được thuê đất, vay vốn và được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức bộ máy nhà trường, tuyển dụng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên; thành lập và giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ, các đơn vị dịch vụ và các doanh nghiệp của trường theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai, trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học, công nghệ và hoạt động tài chính.
- Thực hiện chế độ báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp và các cơ quan cấp trên về các hoạt động của trường theo quy định hiện hành.
6. Ngành nghề đào tạo:
     Đào tạo các ngành và chuyên ngành Kỹ thuật công trình, ngành và chuyên ngành Kiến trúc, Quy hoạch, có tính chuyên sâu, phù hợp với nhu cầu xã hội nói chung và ngành xây dựng công trình nói riêng. Có chú trọng các chuyên ngành: Quản lý đô thị, Công trình ngầm, Công trình biển, Công trình kỹ thuật phức tạp… Đào tạo các trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ với hình thức đào tạo: dài hạn, ngắn hạn, liên thông, tại chức... theo học chế tín chỉ.
Tin nóng

  • Nguy cơ lãng phí hàng nghìn chỉ tiêu tuyển sinhNguy cơ lãng phí ...